Prominence

= relativní výška (význačnost) hory
= převýšení (rozdíl nadmořských výšek) mezi klíčovým sedlem a vrcholem
= počet výškových metrů, o které musíme minimálně sestoupit, abychom se dostali na vyšší místo
= pokud by hladina moře stoupla až do klíčového sedla, stala by se z dané hory nejvyšší hora samostatného ostrova a její teoretická nadmořská výška je její prominence
• procentní vyjádření prominence vzhledem k nadmořské výšce se nazývá dominance (např. Sněžka má dominanci 1197/1603=75%)
• prominence se využívá především k hodnocení významnosti, např. k posouzení, co je samostatný vrchol (hora) a co už ne
ultras jsou hory s prominencí 1500 metrů
• v USA se za samostatný vrchol považují hory s prominencí nad 500 stop (asi 152 m)
• pro alpské čtyřtisícovky, tatranské dvoutisícovky a české ultratisícovky se používá prominence nad 100 metrů
• pro české tisícovky se používá prominence nad 15 metrů (pro vedlejší vrcholy stačí nad 5 metrů)
• české hory s prominencí nad 100 metrů jsou buď ultratisícovky (když mají výšku přes 1000 m) nebo ultrakopce (pod 1000 m)
• v Česku jsou nejprominentnější Sněžka (1197 m), Praděd (983 m) a Lysá hora (769 m)
• další nejprominentnější hory jsou na stránce Ultratisícovky s prominencí > 500 m
• nejprominentnější hory 14 českých krajů jsou na stránce Kraje

• anglicky (Topographic) Prominence nebo Relative height, německy Schartenhöhe nebo Prominenz
• více informací a příkladů viz Wikipedie (českáanglická nebo německá)

Měření prominence

Pro určení prominence hory je potřeba najít její klíčové sedlo a změřit jeho nadmořskou výšku. U některých hor a kopců jde klíčové sedlo najít snadno. Klíčovým sedlem vedlejšího vrcholu je jeho sedlo s hlavním/mateřským vrcholem. Např. pro Petrovy kameny v Jeseníkách jím je sedlo se sousední Vysokou holí. Obdobně je klíčovým sedlem bočního hřebene jeho sedlo s hlavním hřebenem. Např. krkonošský Kotel, nejvyšší hora Západního Českého hřbetu, má klíčové sedlo na rozcestí U Čtyř pánů, které odděluje tento hřbet od Slezského hřbetu, hlavního hřebene Krkonoš. Pro nejvyšší hory celých pohoří nebo jejich podcelků je hledání klíčového sedla složitější. S jeho hledáním pomůže kvalitní topografická mapa (např. zeměpisná mapa na Mapy.cz), na které lze dobře sledovat hřebeny, tvořící rozvodí mezi jednotlivými vodními toky. Klíčové sedlo totiž vždycky leží na rozvodí. Např. klíčové sedlo Milešovky leží na nejnižším místě rozvodí mezi Ohří na jihu a Bílinou na severu, nedaleko Počerad. Po nalezení klíčového sedla stačí zjistit jeho nadmořskou výšku (odhadem z vrstevnic na podrobné mapě, např. na geografické mapě ČÚZK) a odečtením od nadmořské výšky vrcholu spočítat prominenci.

Následující 3 mapky ilustrují hledání klíčového sedla a výpočet prominence Petrových kamenů, Kotle a Milešovky:

Petrovy kameny: klíčové sedlo označeno zeleným špendlíkem, sedlem prochází vrstevnice okolo celé hory, červená čára pokračuje po rozvodí na mateřský vrchol.
Prominence = 1446 - 1433 = 13 metrů.
Kotel: klíčové sedlo označeno zeleným špendlíkem, sedlem prochází vrstevnice okolo celé hory, červená čára pokračuje po rozvodí na mateřský vrchol.
Prominence = 1435 - 1335 = 100 metrů.
Milešovka: červená čára zobrazuje rozvodí mezi Ohří a Bílinou, od Milešovky do Krušných hor; klíčové sedlo je v jeho nejnižším místě, označeno žlutě.
Prominence = 837 - 217 = 620 metrů.