Ultratisícovková pohoří

V Česku je celkem 16 pohoří (geomorfologických celků), ve kterých se nacházejí tisícovky, tj. hory nad 1000 m n. m.  Ve všech kromě Javorníků se nacházejí i ultratisícovky, tj. tisícovky s prominencí nad 100 metrů. Nejvíc tisícovek i ultratisícovek je na Šumavě (včetně vedlejších vrcholů 287, hlavních vrcholů 181 a ultratisícovek 36). Na dalších příčkách jsou Hrubý Jeseník (86, 56, 13), Krkonoše (72, 54, 12) a Moravskoslezské Beskydy (32, 27, 10). Za nimi následují Krušné a Rychlebské hory, ve kterých je sice spousta tisícovek (i s vedlejšími vrcholy 21 a 17), ale minimum z nich jsou ultratisícovky - v Krušných horách jen 3, v Rychlebských dokonce jen 1.

Následující tabulka obsahuje přehled všech českých tisícimetrových pohoří včetně jejich zařazení do vyšších jednotek (oblast, soustava, provincie). U každého pohoří je uveden počet všech tisícovek včetně vedlejších vrcholů (těch je celkem 585), počet hlavních vrcholů (celkem 396) a počet ultratisícovek (95). Za nimi následuje nejvyšší (a až na výjimky i nejprominentnější) vrchol a jeho výška, prominence a izolace. Plus počty ultratisícovek za hranicí, patřících do našich gmf oblastí (34). Počty tisícovek a vedlejších vrcholů pocházejí od autorů projektu Tisicovky.cz.

Provincie Soustava  Oblast Pohoří (celek)   VV 
> 5
 HLV 
> 15
Ultra
> 100
Vrchol Výška
m n. m.
Promi-
nence
Izolace
 
UT za
hranicí
Česká
vysočina
Šumavská Šumavská Šumava 287 181 36  Plechý 1378 m 508 m 41 km 19
Šumavské podhůří 11 7 3  Libín 1094 m 269 m 11 km
Novohradské hory 8 5 3  Kamenec 1073 m 156 m 4 km
Českoleská Český les 2 2 1  Čerchov 1042 m 527 m 19 km 0
Krušnohorská Krušnohorská Krušné hory 21 14 3  Klínovec 1244 m 748 m 133 km 4
Krkonošsko
-jesenická
(Sudety)
Krkonošská Krkonoše 72 54 12  Sněžka 1603 m 1197 m 290 km 1
Jizerské hory 15 14 5  Smrk 1124 m 184 m 11 km
Ještědsko-koz. h. 1 1 1 Ještěd 1012 m 517 m 18 km
Orlická Orlické hory 15 11 2  Velká Deštná 1116 m 587 m 29 km 1
Jesenická Hrubý Jeseník 86 56 13  Praděd 1491 m 983 m 128 km 2
Králický Sněžník 15 12 3  Králický Sněžník 1423 m 664 m 30 km
Rychlebské hory 17 9 1 Smrk 1126 m 311 m 6 km
Hanušovická vrch. 1 1 1 Jeřáb 1003 m 398 m 8 km
Západní
Karpaty
Vnější
Západní
Karpaty
Západní
Beskydy
Mor.-slez. Beskydy 32 27 10    Lysá hora 1324 m 769 m 54 km 5
Hostýnsko-vset. h. 1 1 1 Vysoká 1024 m 224 m 9 km
Slov.-mor. K. Javorníky 1 1 0 Malý Javorník 1021 m 44 m 2 km 2
  CELKEM 585 396 95   34

Všechny nejvyšší vrcholy nejvyšších českých pohoří jsou přístupné bez omezení, na všechny vede i značená turistická cesta. Nebylo tomu tak vždycky, cesta na novohradskohorský Kamenec byla vyznačena až v roce 2008, cesta na Jeřáb až v roce 2010.

Související stránky a soubory: Nejvyšší ultratisícovky, Nejprominentnější, Nejizolovanější, Kraje a Ultratisícovky.xls (tabulka všech ultratisícovek).

Nejvyšší ultratisícovka Šumavy
Nejvyšší ultratisícovky pohoří
Nejvyšší tisícovka Javorníků
Šumava: Plechý (1378 m) Hrubý Jeseník: Praděd (1491 m) Krkonoše: Sněžka (1603 m) Beskydy: Lysá hora (1323 m)