Klíčové sedlo

= sedlo oddělující danou horu od mateřského vrcholu
= nejvyšší sedlo, do kterého musíme sestoupit, abychom se dostali na nějakou horu s vyšší nadmořskou výškou
= poslední místo, které by bylo zaplaveno stoupající hladinou moře, než by se daná hora stala nejvyšší horou samostatného ostrova
• rozdíl výšky vrcholu a výšky klíčového sedla určuje prominenci hory
• např. pro Králický Sněžník je klíčovým Ramzovské sedlo, které spojuje Králický Sněžník se svým mateřským vrcholem Pradědem

anglicky Key Col nebo Key Saddle, německy Bezugsscharte