Izolace

= osamocenost vrcholu hory
= vzdálenost vrcholu k nejbližšímu dalšímu bodu se stejnou nadmořskou výškou
• neměří se od vrcholu k vrcholu, ale od vrcholu k místu na protilehlém svahu se stejnou výškou
• hora, které patří tento protilehlý svah, se označuje jako nejbližšší vyšší hora (anglicky isolation parent)
  a nemusí to být ani nejbližší vyšší vrchol ani mateřský vrchol
• např. pro krkonošské Stříbrné návrší je mateřským vrcholem Studniční hora (vzdálenost vrcholů 2 km),
  nejbližším vrcholem je Luční hora (vzdálenost vrcholů 1,7 km),
  ale izolace je daná vzdáleností vrcholu ke stejně vysokému místu na svahu Stříbrného hřbetu (1,1 km)
• v Česku jsou nejizolovanější Sněžka (290 km → Malý Kriváň), Klínovec (133 km → šumavský Ostrý) a Praděd (128 km → Sněžka)
• další nejizolovanější hory jsou na stránce 10 nejizolovanějších ultratisícovek

anglicky Isolation, německy Dominanz
• více informací a příkladů viz Wikipedie (českáanglická nebo německá)