Geomorfologické členění

= členění zemského povrchu do menších jednotek (horstva, vrchoviny, nížiny) na základě jejich geomorfologické příbuznosti a blízkosti
geomorfologické členění Česka má několik úrovní:
1. provincie - především Česká vysočina a Západní Karpaty
2. subprovincie/soustava - v České vysočině např. Šumavská, Krušnohorská nebo Krkonošsko-jesenická soustava
3. oblast - v Krkonošsko-jesenické soustavě především Krkonošská, Orlická a Jesenická oblast
4. celek = samostatné pohoří - např. Šumava, Hrubý Jeseník, Krkonoše, Moravskoslezské Beskydy atd.
• geomorfologické celky se člení na další menší jednotky - podcelky (např. Keprnická hornatina), okrsky a podokrsky
• logickými hranicemi geomorfologických jednotek jsou klíčová sedla nejvyšších a nejprominentnějších hor
• nejvyšší hory jednotlivých jednotek (celků, podcelků, okrsků a často i podokrsků) jsou proto většinou ultratisícovkami nebo ultrakopci
• např. v Moravskoslezských Beskydech jsou ultratisícovkami všechny nejvyšší vrcholy jednotlivých podokrsků
• následující mapka zobrazuje geomorfologické členění Česka se zvýrazněnými ultratisícovkovými celky: